0918 476 144 benetrix@benetrix.sk

2% z daní

ZSS BENETRIX, n. o.
Priehradná 9A, Martin – Priekopa
Darovanie 2% daní z príjmov fyzických osôb

Milí priatelia,

aj v roku 2018 môže každý z nás poukázať vybranému subjektu 2% zo zaplatenej dane z príjmov.

Naša organizácia BENETRIX, n. o. sa na Vás obracia s prosbou o podporu nášho zariadenia formou darovania 2% z Vašej už zaplatenej dane, čím pomôžete ku skvalitneniu života našich klientov.

Darované finančné prostriedky použijeme efektívne na podporu spoločenského, kultúrneho života našich klientov, na spoločenské podujatia organizované v našom zariadení i mimo zariadenia.

Tlačivo – Vyhlásenie – je dostupné pri knihe návštev priamo v zariadení, u soc. pracovníčky, príp. na našej web stránke: www.benetrix.sk

Ďakujeme, že ste prejavili záujem darovať 2% z Vašich daní práve našej organizácií.

Vedenie ZSS BENETRIX, n. o.

Benetrix, n.o.

Zariadenie pre seniorov a

Zariadenie opatrovateľskej služby

Priehradná 9/A

036 01 Martin

3 + 4 =