0918 476 144 benetrix@benetrix.sk

Aktivity v našom zariadení

1. Edukačné činnosti

 • pamäťové cvičenia
 • Reminiscenčná terapia
 • Biblioterapia
 • Prednášky, filmy

2. Pohybové aktivity

 • kondička – pohybové cvičenia – zamerané na pohybovú koordináciu,
  obratnosť, kĺbovú pohyblivosť , cvičenia uvoľňovacie a preťahovacie
  zamerané a chrbát, ramená, krk, dýchacie a masážne cvičenia
 • relaxácie
 • športové hry a súťaže

3. Tvorivé aktivity

 • Artterapia – zamerané na precvičovanie krátkodobej pamäte,
  posilnenie vlastnej hodnoty, rehabilitáciu jemnej motoriky – využitie
  všetkých možných a dostupných techník
 • Muzikoterapia – aktívna (spev, tanec…), pasívna
 • Ergoterapia – práce s kvetinovými a bylinkovými záhonmi, pečenie koláčikov

4. Iné aktivity

 • spoločenské činnosti – posedenie pri šálke čaju, kávičke
 • spoločenské a kultúrne podujatia – Mikuláš, Vianočná besiedka,
  fašiangy, MDŽ, oslavy narodenín , menín a iné

5. Náboženské programy

 • katolícka omša a evanjelické bohoslužby

6. Činnosti v prírode

 • prechádzky a posedenia

Benetrix, n.o.

Zariadenie pre seniorov a

Zariadenie opatrovateľskej služby

Priehradná 9/A

036 01 Martin

12 + 1 =