0918 476 144 benetrix@benetrix.sk

Cenník

Odborné činnosti

Pomoc pri odkázanosti IV. stupeň V. stupeň VI. stupeň
Denná sadzba 6,00 3,90 3,00

CENNÍK PLATNÝ OD 1.10.2020 ( platný pre ZPS A ZOS)

 oslužné činnosti

Bývanie

Denná sadzba

9,70
Príplatky k bývaniu – sadzba mesačná
Príplatok za jednolôžkovú izbu 180,00
Používanie TV 4,00
Používanie internetu 10,00

CENNÍK PLATNÝ OD 1.10.2020 ( platný pre ZPS A ZOS)

 

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne

IV. stupeň V. stupeň VI. stupeň
Denná sadzba 0,30 0,40 0,50

CENNÍK PLATNÝ OD 1.10.2020 ( platný pre ZPS A ZOS)

 

Stravovanie Denná sadzba

Racionálna strava

(R,O,V)

Racionálna strava

(R,O,SV)

Diabetická

(R,O,V,II.V)

Diabetická –inz.

(R,D,O,Ol.V,II.V)

Raňajky 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
Desiata 0,35 0,35
Obed 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60
Obed ½ porcia 1,40
Olovrant 0,35 0,35
Večera – varená 2,30 2,30 2,30 2,30
Večera – suchá 0,80 0,80
II. večera 0,50 0,50 0,50
Spolu 6,00 4,20 6,50 7,20

CENNÍK PLATNÝ OD 1.10.2020 ( platný pre ZPS A ZOS)

Cenník platný od 1.10.2020

IV. stupeň V. stupeň VI. stupeň
Denná sadzba

Mesač. sadzba

( 31 dní)

Denná sadzba

Mesač. sadzba

( 31 dní)

Denná sadzba

Mesač. sadzba

( 31 dní)

Pomoc pri odkázanosti 6,00 186,00 3,90 120,90 3,00 93,00
Bývanie 9,70 300,70 9,70 300,70 9,70 300,70
Stravovanie – pri odbere racionálnej stravy (R, O, V) 6,00 186,00 6,00 186,00 6,00 186,00
Služby (upratovanie, pranie, žehlenie, údržba šatstva) 0,30 9,30 0,40 12,40 0,50 15,50
Spolu 22,00 682,00 20,00 620,00 19,20 595,20

Ďalšie činnosti

Úschova cenných vecí 0 €
Rehabilitácie 3 €/hod

Benetrix, n.o.

Zariadenie pre seniorov a

Zariadenie opatrovateľskej služby

Priehradná 9/A

036 01 Martin

8 + 15 =