0918 476 144 benetrix@benetrix.sk

Donesená bielizeň – značenie

Žiadame príbuzných klientov,

aby bielizeň, ktorú donesú svojim príbuzným, odovzdali najprv sociálnej pracovníčke na označenie menom klienta. V čase jej neprítomnosti bielizeň ponechajte na vrátnici.

Ďakujeme

Benetrix, n.o.

Zariadenie pre seniorov a

Zariadenie opatrovateľskej služby

Priehradná 9/A

036 01 Martin

6 + 9 =