0918 476 144 benetrix@benetrix.sk

Kontaktné údaje

BENETRIX, n.o.

Priehradná 9A
03601 Martin

IČO37983725
DIČ2022066904

benetrix@benetrix.sk

Blok „A“: 043/ 413 14 29
Blok „B“: 0901 703 971
Blok „C“: 0911 577 962

Štatutárny zástupca
Matej Štubňa
Riaditeľ zariadenia
Mgr. Peter Šimičák 0918 476 144
Vedúca sociálno – technického úseku
PhDr. Tatiana Štilcová 0911 448 535
Sociálna pracovníčka
Mgr. Andrea Kubíková 0903 135 894
Vrchná sestra
Bc. Marcela Štefancová 0911 843 699

Benetrix, n.o.

Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a

Zariadenie opatrovateľskej služby

Priehradná 9/A

036 01 Martin

5 + 8 =