0918 476 144 benetrix@benetrix.sk

Kontaktné údaje

BENETRIX, n.o.

Priehradná 9A
03601 Martin

IČO37983725
DIČ2022066904

benetrix@benetrix.sk

Blok „A“: 043/ 413 14 29
Blok „B“: 0901 703 971
Blok „C“: 0911 577 962

Štatutárny zástupca
Matej Štubňa
Riaditeľ zariadenia
Mgr. Peter Šimičák 0918 476 144
Vedúca sociálno – technického úseku
PhDr. Tatiana Štilcová 0911 448 535
Sociálna pracovníčka
Mgr. Andrea Kubíková 0903 135 894
Vrchná sestra
Bc. Marcela Štefancová 0911 843 699

Benetrix, n.o.

Zariadenie pre seniorov a

Zariadenie opatrovateľskej služby

Priehradná 9/A

036 01 Martin

5 + 3 =