0918 476 144 benetrix@benetrix.sk

Naše tvorenie v klubovni

S klientmi sa pravidelne stretávame v klubovni, kde si vyrábame rôzne výrobky za použitia rôznych techník.

Benetrix, n.o.

Zariadenie pre seniorov a

Zariadenie opatrovateľskej služby

Priehradná 9/A

036 01 Martin

2 + 8 =