0918 476 144 benetrix@benetrix.sk

Poďakovanie

Benetrix, n.o.

Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a

Zariadenie opatrovateľskej služby

Priehradná 9/A

036 01 Martin

15 + 13 =