0918 476 144 benetrix@benetrix.sk

Psychomotorické aktivity na terase

Benetrix, n.o.

Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a

Zariadenie opatrovateľskej služby

Priehradná 9/A

036 01 Martin

6 + 11 =