0918 476 144 benetrix@benetrix.sk

Ročný harmonogram akcií na rok 2020

Január

Rozlúčka so starým rokom a privítanie nového roku prípitkom.
Novoročný kultúrny program Heligonkári
Odzdobovanie vianočnej výzdoby.
Rímsko – katolícka Svätá omša so spoveďou
Evanjelické služby Božie so spoveďou
Sociálna rehabilitácia pravidelne denne
Rehabilitácia s fyzioterapeutom
Práce v terapeutických skupinách na oddeleniach a v klubovni – ergoterapia, arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia, reminiscencia a pod.
Individuálna práca s imobilnými klientmi (precvičovanie motoriky, čítanie a pod.)
Cvičenie so sociálnym pracovníkom – psychomotorické a pohybové cvičenie (prostredníctvom overballov, rehabilitačnej loptičky, šatiek, plachty zameranej na precvičovanie koordinácie…).
Cvičenie motoriky na lôžku pomocou rehabilitačnej loptičky a iných pomôcok
Rozhovory – individuálne, skupinové
Cvičenia na koordináciu
Príprava fašiangových masiek a ozdôb na Fašiangy.
Individuálne aktivity na poschodiach (oslavy, posedenia a pod.)
Spoločenské hry – maxi domino, maxi pexeso
Zdobenie zariadenia fašiangová výzdoba
Reminiscenčné stretnutie – Fašiangy v minulosti a dnes
Canisterapia
Športové dopoludnie

Február

Rímsko – katolícka Svätá omša so spoveďou
Evanjelické služby Božie so spoveďou
Sociálna rehabilitácia pravidelne denne
Rehabilitácia s fyzioterapeutom
Práce v terapeutických skupinách na oddeleniach a v klubovni – ergoterapia, arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia, reminiscencia a pod.
Individuálna práca s imobilnými klientmi (precvičovanie motoriky, čítanie a pod.)
Návšteva klientov po izbách spojené s rozhovormi, čítanie, pozeranie fotografií…
Cvičenie so sociálnym pracovníkom – psychomotorické a pohybové cvičenie (prostredníctvom overballov, rehabilitačnej loptičky, šatiek, plachty zameranej na precvičovanie koordinácie…).
Cvičenie motoriky na lôžku pomocou rehabilitačnej loptičky a iných pomôcok
Rozhovory – individuálne, skupinové
Spoločná príprava pôstneho jedla a reminiscenčný rozhovor – pôst.
Fašiangy – fašiangové sprievod, pochovanie basy.
Pamäťové/reminiscenčné cvičenia a spol. hry .
Oslavy svätého Valentína – reminiscenčné rozhovory („valentínska pošta“)
21.02. Medzinárodný deň materinského jazyka – kvíz „Milujem Slovensko“.
Pečenie koláčov.
Voľby – diskusia s klientmi na tému voľby, samotné voľby.
Kultúrny program – Révaj s harmonikárom

Marec

Rímsko – katolícka Svätá omša so spoveďou
Evanjelické služby Božie so spoveďou
Sociálna rehabilitácia pravidelne denne
Rehabilitácia s fyzioterapeutom
Práce v terapeutických skupinách na oddeleniach a v klubovni – ergoterapia, arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia, reminiscencia a pod.
Individuálna práca s imobilnými klientmi (precvičovanie motoriky, čítanie a pod.)
Cvičenie so sociálnym pracovníkom – psychomotorické a pohybové cvičenie (prostredníctvom overballov, rehabilitačnej loptičky, šatiek, plachty zameranej na precvičovanie koordinácie…).
Cvičenie motoriky na lôžku pomocou rehabilitačnej loptičky a iných pomôcok
Rozhovory – individuálne, skupinové
Cvičenia na koordináciu
„Biblioterapia“ čitateľské stretnutie – diskusia na obľúbené knihy, myšlienky z kníh a pod…
Spoločenské hry
„Arteterapia“ – príprava ozdôb na Veľkú noc.
Oslava MDŽ – obdarovanie žien kvietkom.
Kultúrny program – Priekopčanka.
Kultúrny program – Fénix (starší).
20.03. Medzinárodný deň šťastia. „Čo je šťastie?“
25.03.2020 – Prednáška v rámci „Deň za ľudské práva“.
Veľkonočné pečenie.
Pani Mintálová – beseda o knihe: „Ako sme kedysi žili“.

Apríl

Rímsko – katolícka Svätá omša so spoveďou
Evanjelické služby Božie so spoveďou
Sociálna rehabilitácia pravidelne denne
Rehabilitácia s fyzioterapeutom
Práce v terapeutických skupinách na oddeleniach a v klubovni – ergoterapia, arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia, reminiscencia a pod.
Individuálna práca s imobilnými klientmi (precvičovanie motoriky, čítanie a pod.)
Cvičenie so sociálnym pracovníkom – psychomotorické a pohybové cvičenie (prostredníctvom overballov, rehabilitačnej loptičky, šatiek…)
Cvičenie motoriky na lôžku pomocou rehabilitačnej loptičky a iných pomôcok
Rozhovory – individuálne, skupinové
Cvičenia na koordináciu v interiéri zariadenia (plachta, padák..)
a v exteriéri (petang, kolky…)
„Biblioterapia“ čitateľské stretnutie – diskusia na obľúbené knihy, myšlienky z kníh a pod…
Spoločenské hry
7.4. Deň zdravia – prednáška spojená s ochutnávkou zdravých jedál.
15.4. Svetový deň umenia – „arteterapia“ – folklórne prvky – odtláčanie
15.4. Svetový deň umenia – kultúrny program – Fénix (mladší – tance)
15.4. Svetový deň umenia – kultúrny program – Hradisko/LÚČ
22.4. „Ergoterapia“ pri príležitostí Dňa Zeme – úprava okolia zariadenia.
Jarné prechádzky.
Reminiscenčné rozhovory – príprava na Veľkú noc.
29.4. Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami – Popustite svoju fantáziu a buďte kreatívni.

Máj

Rímsko – katolícka Svätá omša so spoveďou
Evanjelické služby Božie so spoveďou
Sociálna rehabilitácia pravidelne denne
Rehabilitácia s fyzioterapeutom
Práce v terapeutických skupinách na oddeleniach a v klubovni – ergoterapia, arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia, reminiscencia a pod.
Individuálna práca s imobilnými klientmi (precvičovanie motoriky, čítanie a pod.)
Návšteva klientov po izbách spojené s rozhovormi, čítanie, pozeranie fotografií…
Cvičenie so sociálnym pracovníkom – psychomotorické a pohybové cvičenie (prostredníctvom overballov, rehabilitačnej loptičky, šatiek…)
Cvičenie motoriky na lôžku pomocou rehabilitačnej loptičky a iných pomôcok
Cvičenia na koordináciu v interiéri zariadenia (plachta, padák..)
a v exteriéri (petang, kolky…)
Rozhovory – individuálne, skupinové.
Ergoterapia – jarná úprava okolia, pomoc pri sadení kvetov
„Arteterapia“ – výroba kvetov + namaľuj si svoj kvet.
Kultúrny program – Deti zo ZŠ Priehradná pri príležitostí Dňa Matiek
Kultúrny program – Deti zo ZUŠ Martin.
Kultúrny program – Hradisko/LÚČ.
10. máj – Svetový deň – pohybom k zdraviu – Športový deň spojený s varením guľášu.
Návšteva klientov skautmi – prednáška, ukážky ich práce/činnosti.
Spoločenské hry.
Vonkajšie aktivity (zamerané na koordináciu, pohyb) petang, kolky, ruské kolky, nadrozmerné človeče, padák – plachta na koordináciu.
Májové vychádzky po okolí zariadenia.
Posedenie na terase s rôznymi aktivitami.
Pán MUDr. Bukovský – beseda o zdravej výžive.
Prednáška pod vedením fyzioterapeutok – „V zdravom tele zdravý duch“.

Jún

Rímsko – katolícka Svätá omša so spoveďou
Evanjelické služby Božie so spoveďou
Sociálna rehabilitácia pravidelne denne
Rehabilitácia s fyzioterapeutom
Práce v terapeutických skupinách na oddeleniach a v klubovni – ergoterapia, arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia, reminiscencia a pod.
Individuálna práca s imobilnými klientmi (precvičovanie motoriky, čítanie a pod.)
Návšteva klientov po izbách spojené s rozhovormi, čítanie, pozeranie fotografií… Rozhovory – individuálne, skupinové.
Cvičenie so sociálnym pracovníkom – psychomotorické a pohybové cvičenie (prostredníctvom overballov, rehabilitačnej loptičky, šatiek…)
Cvičenia na koordináciu v interiéri zariadenia (plachta, padák..)
Spoločenské hry.
Vonkajšie aktivity (zamerané na koordináciu, pohyb) petang, kolky, ruské kolky, nadrozmerné človeče, padák – plachta na koordináciu.
Vychádzky po okolí zariadenia.
Posedenie na terase s rôznymi aktivitami.
Zmrzlinové rande – výlet do mesta.
Kultúrny program – Deti zo ZŠ Priehradná.
Kultúrny program – Priekopčanka.
Ukončenie akademického roka Vyššej školy života, zábavy a humoru + vysvedčenie.
Aktivita na koncentráciu a pamäť na terase – „5 proti 5“.
Krížovkársky turnaj na terase.
Spievankovo – spieva každý kto vie a môže.
Úprava kvetinového záhonu a starostlivosť o kvetinový záhon.
Vydanie ďalšieho čísla nášho časopisu Benetráčik.
Výlet do Turčianských Kľačian.

Júl

Rímsko – katolícka Svätá omša so spoveďou
Evanjelické služby Božie so spoveďou
Sociálna rehabilitácia pravidelne denne
Rehabilitácia s fyzioterapeutom
Práce v terapeutických skupinách na oddeleniach a v klubovni – ergoterapia, arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia, reminiscencia a pod.
Individuálna práca s imobilnými klientmi (precvičovanie motoriky, čítanie a pod.)
Návšteva klientov po izbách spojené s rozhovormi, čítanie, pozeranie fotografií… Rozhovory – individuálne, skupinové.
Cvičenie so sociálnym pracovníkom – psychomotorické a pohybové cvičenie (prostredníctvom overballov, rehabilitačnej loptičky, šatiek, plachty zameranej na precvičovanie koordinácie…).
Spoločenské hry.
Vonkajšie aktivity (zamerané na koordináciu, pohyb) petang, kolky, ruské kolky, nadrozmerné človeče, padák – plachta na koordináciu.
Vychádzky po okolí zariadenia.
Posedenie na terase s rôznymi aktivitami.
Vedomostná súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa hlavolamov.
1. júl – medzinárodný deň vtipov – zabavme sa pri vtipoch.
Výlet do SIM areálu/opekanie.
„Zakysanka“ – oddychové posedenie pri káve – rozhovory, klebety zo sveta aj z domova (aj domova ZSS).

August

Rímsko – katolícka Svätá omša so spoveďou
Evanjelické služby Božie so spoveďou
Sociálna rehabilitácia pravidelne denne
Rehabilitácia s fyzioterapeutom
Práce v terapeutických skupinách na oddeleniach a v klubovni – ergoterapia, arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia, reminiscencia a pod.
Individuálna práca s imobilnými klientmi (precvičovanie motoriky, čítanie a pod.)
Návšteva klientov po izbách spojené s rozhovormi, čítanie, pozeranie fotografií… Rozhovory – individuálne, skupinové.
Cvičenie so sociálnym pracovníkom – psychomotorické a pohybové cvičenie (prostredníctvom overballov, rehabilitačnej loptičky, šatiek, plachty zameranej na precvičovanie koordinácie…).
Spoločenské hry.
Vonkajšie aktivity (zamerané na koordináciu, pohyb) petang, kolky, ruské kolky, nadrozmerné človeče, padák – plachta na koordináciu.
Vychádzky po okolí zariadenia.
Posedenie na terase s rôznymi aktivitami.
Športové hry a súťaže.
29.august – prednáška SZPB.
Krížovkársky turnaj.
Výlet do prírody a do blízkeho okolia (skanzen).
Film pre pamätníkov.
„Zakysanka“ – oddychové posedenie pri káve – rozhovory, klebety zo sveta aj z domova (aj domova ZSS).

September

Rímsko – katolícka Svätá omša so spoveďou
Evanjelické služby Božie so spoveďou
Sociálna rehabilitácia pravidelne denne
Rehabilitácia s fyzioterapeutom
Práce v terapeutických skupinách na oddeleniach a v klubovni – ergoterapia, arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia, reminiscencia a pod.
Individuálna práca s imobilnými klientmi (precvičovanie motoriky, čítanie a pod.)
Návšteva klientov po izbách spojené s rozhovormi, čítanie, pozeranie fotografií… Rozhovory – individuálne, skupinové.
Cvičenie so sociálnym pracovníkom – psychomotorické a pohybové cvičenie (prostredníctvom overballov, rehabilitačnej loptičky, šatiek, plachty zameranej na precvičovanie koordinácie…).
Spoločenské hry.
Vonkajšie aktivity (zamerané na koordináciu, pohyb) petang, kolky, ruské kolky, nadrozmerné človeče, padák – plachta na koordináciu.
Vychádzky po okolí zariadenia.
Posedenie na terase s rôznymi aktivitami.
Začiatok nového akademického roka Vyššej školy života, zábavy a humoru – opakovanie učiva z minulého roka „opakovanie je Matka múdrosti“ . Reminiscencia – Moje školské časy – moje pochvaly a poznámky zo školy.
Zber prírodného materiálu – beseda o bylinkách.
Tvorba jesennej dekorácie – tvorba z prírodného materiálu.
Orientácia v priestore – úlohy v priestore.
Vydanie ďalšieho čísla nášho časopisu Benetráčik.
„Ergoterapia“ – hrabanie lístia, úprava záhrady.
Kultúrny program – retro hudba – p. Révaj.

Október

Rímsko – katolícka Svätá omša so spoveďou
Evanjelické služby Božie so spoveďou
Sociálna rehabilitácia pravidelne denne
Rehabilitácia s fyzioterapeutom
Práce v terapeutických skupinách na oddeleniach a v klubovni – ergoterapia, arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia, reminiscencia a pod.
Individuálna práca s imobilnými klientmi (precvičovanie motoriky, čítanie a pod.)
Návšteva klientov po izbách spojené s rozhovormi, čítanie, pozeranie fotografií… Rozhovory – individuálne, skupinové.
Cvičenie so sociálnym pracovníkom – psychomotorické a pohybové cvičenie (prostredníctvom overballov, rehabilitačnej loptičky, šatiek, plachty zameranej na precvičovanie koordinácie…).
Spoločenské hry.
Vonkajšie aktivity (zamerané na koordináciu, pohyb) petang, kolky, ruské kolky, nadrozmerné človeče, padák – plachta na koordináciu.
Vychádzky po okolí zariadenia.
Posedenie na terase s rôznymi aktivitami.
„Arteterapia“ tvorba jesennej dekorácie.
21.10. Deň pôvodných odrôd jabĺk – beseda o jablkách.
Pečenie – čo nám dala záhrada.
Spoločné posedenie pri príležitosti úcty k starším spojené s kultúrnymi programami:
Deti zo ZŠ Priehradná
Priekopčanka s Klubom Hany Zelinovej.
LÚČ
Zamestnanci klientom
Ergoterapia – hrabanie lístia.

November

Rímsko – katolícka Svätá omša so spoveďou
Evanjelické služby Božie so spoveďou
Sociálna rehabilitácia pravidelne denne
Rehabilitácia s fyzioterapeutom
Práce v terapeutických skupinách na oddeleniach a v klubovni – ergoterapia, arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia, reminiscencia a pod.
Individuálna práca s imobilnými klientmi (precvičovanie motoriky, čítanie a pod.)
Návšteva klientov po izbách spojené s rozhovormi, čítanie, pozeranie fotografií… Rozhovory – individuálne, skupinové.
Cvičenie so sociálnym pracovníkom – psychomotorické a pohybové cvičenie (prostredníctvom overballov, rehabilitačnej loptičky, šatiek, plachty zameranej na precvičovanie koordinácie…).
Spoločenské hry/športové dopoludnie.
„Arteterapia“ príprava vianočných ozdôb.
Posedenie pri príležitosti pamiatky zosnulých.
Prednáška o keramike.
Prednáška Martin kedysi a dnes – p. Dobrovoľný.
Kultúrny program – Fujaristi z Dlhej lúky.
Kultúrny program Vystúpenie detí zo ZUŠ Vrútky.
Reminiscenčné cvičenia – zimné pranostiky, porekadlá.

December

Rímsko – katolícka Svätá omša so spoveďou
Evanjelické služby Božie so spoveďou
Sociálna rehabilitácia pravidelne denne
Rehabilitácia s fyzioterapeutom
Práce v terapeutických skupinách na oddeleniach a v klubovni – ergoterapia, arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia, reminiscencia a pod.
Individuálna práca s imobilnými klientmi (precvičovanie motoriky, čítanie a pod.)
Návšteva klientov po izbách spojené s rozhovormi, čítanie, pozeranie fotografií… Rozhovory – individuálne, skupinové.
Cvičenie so sociálnym pracovníkom – psychomotorické a pohybové cvičenie (prostredníctvom overballov, rehabilitačnej loptičky, šatiek, plachty zameranej na precvičovanie koordinácie…).
Spoločenské hry.
Adventné vystúpenia:
Návšteva Mikuláša s čertom a anjelom.
Priekopčanka + Literárny klub Hany Zelinovej.
Detí zo ZŠ Priehradná.
LÚČ.
Ergoterapia: vianočná výzdoba v zariadení.
Nácvik vianočného programu pod názvom Klienti klientom.
Pečenie a zdobenie perníkov – stretnutie s pernikárkov.
Vianočná vernisáž.
Vydanie ďalšieho čísla nášho časopisu Benetráčik.
Vedomostná súťaž.
Reminiscencia – Vianoce kedysi a dnes, zvyky a tradície.
Spoločný vianočný obed.

Benetrix, n.o.

Zariadenie pre seniorov a

Zariadenie opatrovateľskej služby

Priehradná 9/A

036 01 Martin

7 + 1 =