0918 476 144 benetrix@benetrix.sk

Rozvrh denných aktivít

Katolícka omša sa koná tretí štvrtok v mesiaci o 09:45 hod., prípadne podľa dohody.

Evanjelické služby božie sa konajú cca posledný piatok v mesiaci po dohode s farárom.

Benetrix, n.o.

Zariadenie pre seniorov a

Zariadenie opatrovateľskej služby

Priehradná 9/A

036 01 Martin

2 + 7 =