Projekty, ktoré nám pomáhajú
Čo od nás môžete očakávaťZABEZPEČUJEMESociálnu starostlivosť, komplexné ošetrovateľské, rehabilitačné a poradenské služby s osobným a individuálnym prístupom ku každému klientovi, s cieľom podpory fyzickej a duševnej kondície a pomoci pri rozvoji ich individuálnych schopností.

ZLEPŠENIE KVALITY ŽIVOTA


Zabezpečujeme kontinuálnou starostlivosťou odborným tímom (praktickým a chirurgickým lekárom, ADOS, zdravotnými sestrami a zdravotnými asistentmi, opatrovateľmi, sociálnym pracovníkom).NAŠA VÝZVASkvalitnenie života imobilným, polymorbídnym klientom, klientom so psychickým, fyzickým a zmyslovým postihnutím, ktorí sú odkázaní na nepretržitú sociálnu starostlivosť.


NAŠE VÝHODYMožnosť ubytovania na dobu určitú s okamžitým nástupom (v prípade dovolenky alebo kúpeľnej liečby príbuzných,…).

NAŠE PRIMÁRNE CIELE • Poskytovat prijímatelom služby takú podporu a pomoc, ktorá by im umožnovala zachovat si v co najväcšej miere pozitívne stránky doterajšieho spôsobu života
 • Usilovat o to, aby sa prijímatelia služieb pre svoje telesné, zmyslové, zdravotné, ci sociálne postihnutie nedostali do sociálnej izolácie a pokial by sa tak stalo, pomáhat im z tejto situácie nájst východisko
 • Usilovat sa o zachovanie, poprípade zvýšenie sebestacnosti prijímatelov služby
 • Vytvárat príjemné prostredie
 • Zabezpecit prijímatelom primeranú podporu pri stravovaní, hygiene a zabezpecovaní ostatných životných potrieb
 • Prijímatelov služby primerane aktivizovat k úcasti na volnocasových aktivitách


Voľné miesta v našom zariadení


Muži voľné miesta 1 z 25
Ženy voľné miesta 1 z 75
MÁM ZÁUJEM O UMIESTNENIE VO VAŠOM ZARIADENÍ
Ak máte záujem o umiestnenie v našom zariadení,vyplnte prosím tento formulár, budeme Vás kontaktovat.

Kontaktujte nás pre viac informácií

white

Kontaktné informácie

 • BENETRIX, n.o.
  Priehradná 9A
  036 01 Martin
  Slovensko

  IČO: 37983725
  DIČO 2022066904
  Štatutár: Matej Štubňa

  Telefón: +421 918 476 144
  WWW: www.benetrix.sk


  V prípade záujmu o ubytovanie v našom zariadení nás kontaktujte na telefónnych číslach alebo prostredníctvom kontaktného formulára.


Kontaktujte nás pre viac informácií

Najčastejšie otázky

 • Postup pri vybavovaní žiadosti a pri prijímaní klientov
  Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, platného od 1. 1. 2009.

  V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:
  • Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.
  • Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných závažných dôvodov.
  ...
Všetky otázky