0918 476 144 benetrix@benetrix.sk

Staroba nie je pre mňa väzenie,
ale balkón, z ktorého vidieť ďalej a lepšie…

NAŠA VÝZVA

Skvalitnenie života imobilným, polymorbídnym klientom, klientom so psychickým, fyzickým a zmyslovým postihnutím, ktorí sú odkázaní na nepretržitú sociálnu starostlivosť.

NAŠE VÝHODY

Možnosť ubytovania na dobu určitú s okamžitým nástupom (v prípade dovolenky alebo kúpeľnej liečby príbuzných,…).

ZABEZPEČUJEME

Sociálnu starostlivosť, komplexné ošetrovateľské, rehabilitačné a poradenské služby s osobným a individuálnym prístupom ku každému klientovi, s cieľom podpory fyzickej a duševnej kondície a pomoci pri rozvoji ich individuálnych schopností.

ZLEPŠENIE KVALITY ŽIVOTA

Zabezpečujeme kontinuálnou starostlivosťou odborným tímom (praktickým a chirurgickým lekárom, ADOS, zdravotnými sestrami a zdravotnými asistentmi, opatrovateľmi, sociálnym pracovníkom).

Voľné miesta

Muži

Ženy

Mám záujem o umiestnenie vo vašom zariadení

Ak máte záujem o umiestnenie v našom zariadení,vyplňte prosím tento formulár, budeme Vás kontaktovať.

7 + 11 =

Naše primárne ciele

Poskytovať prijímateľom služby takú podporu a pomoc, ktorá by im umožňovala zachovať si v čo najväčšej miere pozitívne stránky doterajšieho spôsobu života


Usilovať o to, aby sa prijímatelia služieb pre svoje telesné, zmyslové, zdravotné, či sociálne postihnutie nedostali do sociálnej izolácie a pokiaľ by sa tak stalo, pomáhať im z tejto situácie nájsť východisko


Usilovať sa o zachovanie, poprípade zvýšenie sebestačnosti prijímateľov služby


Vytvárať príjemné prostredie


Zabezpečiť prijímateľom primeranú podporu pri stravovaní, hygiene a zabezpečovaní ostatných životných potrieb


Prijímateľov služby primerane aktivizovať k účasti na voľnočasových aktivitách

Naše služby

Stravovanie

Poskytujeme stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľa – klienta. V rámci celodenného stravovania poskytujeme raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá pri diabetickej, bielkovinovej a pri výživnej diéte. V prípade potreby je možné doobjednať desiatu a olovrant.

Ubytovanie

Klienti zariadenia sú ubytovaní v jedno, dvoj a trojposteľových izbách so sociálnym zariadením. Pri umiestnení klienta do izby rešpektujeme zdravotný stav klienta, potreby a záujmy konkrétneho klienta a spoluvytvárame tak podmienky pre uspokojovanie potrieb klienta a dobrého spolunažívania spolubývajúcich navzájom.

Kaderníctvo - holičstvo

Naši klienti majú možnosť využiť kaderníctvo za výhodné ceny. Kaderníctvo – holičstvo sídli v rovnakej budove ako Zariadenie pre seniorov.

Pedikúra - manikúra

Naše zariadenie navštevuje podľa potreby šikovná pedikérka.

Život u nás

Oslava 95-tky

Oslava 95-tky

Klientka dnes oslavovala 95 rokov, blahoželáme a prajeme...

Poskytujeme

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby


Sociálne poradenstvo


Sociálna rehabilitácia


Ošetrovateľská starostlivosť


Ubytovanie


Stravovanie


Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne


Osobné vybavenie

Zabezpečujeme

Pracovná terapia


Záujmová činnosť


Edukačná činnosť


Pohybové aktivity


Tvorivé aktivity


Činnosti v prírode


Náboženské programy

Určené na základe nariadenia Úradu regionálneho a verejného zdravotníctva.

 

Doporučené návštevné hodiny sú

od 10:00 hod do 11:00 hod

a

od 14:00 hod do 18:00 hod

Návštevy nesmú narušovať liečebný režim klientov a domáci poriadok zariadenia.


Každá návšteva je povinná zapísať sa do Knihy návštev.


Návštevy sú obmedzené maximálnym počtom najviac troch príbuzných.


Pri mimoriadnych udalostiach, ako je napríklad vyhlásenie karantény okresným hygienikom alebo výskytom niektorého ochorenia sú návštevy zakázané.


Po konzultácií s hlavnou sestrou zariadenia je možná spoluúčasť rodinných príslušníkov pri nácvikoch potrebných výkonov (toaleta, kŕmenie, aplikácia inzulínu + edukácia).


Podmienkou návštevy klienta je dobrý zdravotný stav rodinného príslušníka, pri náznaku nádchy, chrípky, alebo iného infekčného ochorenia bude návšteva klienta zakázaná.

Máte otázku?

Zavolajte nám, alebo pošlite otázku prostredníctvo nášho formulára.

Matej Štubňa

statutar@benetrix.sk

Štatutárny zástupca BENETRIX, n. o.

Mgr. Peter Šimičák

0918 476 144

Riaditeľ zariadenia

PhDr. Tatiana Štilcová

0911 448 535

Vedúca sociálno – technického úseku

Mgr. Andrea Kubíková

0903 135 894

Sociálna pracovníčka

Bc. Marcela Štefancová

0911 843 699

Vrchná sestra

Blok „A“: 043/ 413 14 29
Blok „B“: 0901 703 971
Blok „C“: 0911 577 962