Partneri zariadenia

 • MPSVaR /Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny/ 
 • Implementačná agentúra MPSVaR 
 • Nadácia EPH 

 • Nadácia Henkel
 • Nadácia SPP 
 • Nadácia Centra pre filantropiu 
 • Nadácia Volkswagen 
 • JLF UK v Martine Ústav ošetrovateľstva
 • KraussMaffei
 • Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
 • projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice
 • projekt Kto pomôže Slovesnku

a ďalší .....


Najčastejšie otázky

 • Postup pri prijímaní občanov do zariadenia pre seniorov
  Žiadateľ – občan – senior požiada príslušný obecný alebo mestský úrad podľa trvalého pobytu žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na základe tlačiva:

  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

  Na základe lekárskeho nálezu vypracuje lekársky posudok posudkový lekár obce alebo mesta príslušného podľa trvalého pobytu žiadateľa. Výsledkom je posudok o stupni odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec (mesto) vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť občanovi poskytnuté.
  ...
Všetky otázky