2% z daní

ZSS BENETRIX, n. o.
Priehradná 9A, Martin – Priekopa
Darovanie 2% daní z príjmov fyzických osôbMilí priatelia,

aj v roku 2023 môže každý z nás poukázať vybranému subjektu 2% zo zaplatenej dane z príjmov.


Naša organizácia BENETRIX, n. o. sa na Vás obracia s prosbou o podporu nášho zariadenia formou darovania 2% z Vašej už zaplatenej dane, čím pomôžete ku skvalitneniu života našich klientov.

Darované finančné prostriedky použijeme efektívne na podporu spoločenského, kultúrneho života našich klientov, na spoločenské podujatia organizované v našom zariadení i mimo zariadenia.

Tlačivo – Vyhlásenie – je dostupné pri knihe návštev priamo v zariadení, u soc. pracovníčky, príp. na našej web stránke: www.benetrix.sk


Ďakujeme, že ste prejavili záujem darovať 2% z Vašich daní práve našej organizácií.


Vedenie ZSS BENETRIX, n. o.  VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - 2023.pdf


Najčastejšie otázky

  • Postup pri prijímaní občanov do zariadenia pre seniorov
    Žiadateľ – občan – senior požiada príslušný obecný alebo mestský úrad podľa trvalého pobytu žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na základe tlačiva:

    Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

    Na základe lekárskeho nálezu vypracuje lekársky posudok posudkový lekár obce alebo mesta príslušného podľa trvalého pobytu žiadateľa. Výsledkom je posudok o stupni odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec (mesto) vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť občanovi poskytnuté.
    ...
Všetky otázky