2% z daní

ZSS BENETRIX, n. o.
Priehradná 9A, Martin – Priekopa
Darovanie 2% daní z príjmov fyzických osôbMilí priatelia,

aj v roku 2023 môže každý z nás poukázať vybranému subjektu 2% zo zaplatenej dane z príjmov.


Naša organizácia BENETRIX, n. o. sa na Vás obracia s prosbou o podporu nášho zariadenia formou darovania 2% z Vašej už zaplatenej dane, čím pomôžete ku skvalitneniu života našich klientov.

Darované finančné prostriedky použijeme efektívne na podporu spoločenského, kultúrneho života našich klientov, na spoločenské podujatia organizované v našom zariadení i mimo zariadenia.

Tlačivo – Vyhlásenie – je dostupné pri knihe návštev priamo v zariadení, u soc. pracovníčky, príp. na našej web stránke: www.benetrix.sk


Ďakujeme, že ste prejavili záujem darovať 2% z Vašich daní práve našej organizácií.


Vedenie ZSS BENETRIX, n. o.  VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - 2023.pdf


Najčastejšie otázky

 • Postup pri vybavovaní žiadosti a pri prijímaní klientov
  Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, platného od 1. 1. 2009.

  V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:
  • Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.
  • Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných závažných dôvodov.
  ...
Všetky otázky