2% z daní

ZSS BENETRIX, n. o.
Priehradná 9A, Martin – Priekopa
Darovanie 2% daní z príjmov fyzických osôbMilí priatelia,

aj v roku 2023 môže každý z nás poukázať vybranému subjektu 2% zo zaplatenej dane z príjmov.


Naša organizácia BENETRIX, n. o. sa na Vás obracia s prosbou o podporu nášho zariadenia formou darovania 2% z Vašej už zaplatenej dane, čím pomôžete ku skvalitneniu života našich klientov.

Darované finančné prostriedky použijeme efektívne na podporu spoločenského, kultúrneho života našich klientov, na spoločenské podujatia organizované v našom zariadení i mimo zariadenia.

Tlačivo – Vyhlásenie – je dostupné pri knihe návštev priamo v zariadení, u soc. pracovníčky, príp. na našej web stránke: www.benetrix.sk


Ďakujeme, že ste prejavili záujem darovať 2% z Vašich daní práve našej organizácií.


Vedenie ZSS BENETRIX, n. o.  VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - 2023.pdf


Najčastejšie otázky

 • Pri nástupe do zariadenia požadujeme od občana
  • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa §74 odsek 5 zákona č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách.
  • Kompletne vypísanú Žiadosť o umiestnenie v Zariadení pre seniorov BENETRIX – Priekopa.
  • Občiansky preukaz.
  • Občiansky preukaz príbuzného, ktorý bude podpisovať Dohodu o pristúpení k záväzku.
  • Preukaz poistenca.
  • Preukaz ZŤP – ak je občan jeho držiteľom.
  • Fotokópiu aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku.
  ...
Všetky otázky